Aktualności

Andrzejkowe tradycje


Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej dawnych zwyczajów i obrzędów wiązanych z Andrzejkami i Katarzynkami. Bardzo ciekawe zajęcia i zabawne wróżby sprawiły nam wszystkim dużo radości.

Nauka zdalna w szkole:

Szanowni Państwo,

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Zajęcia w naszej szkole odbywają się na platformie CISCO WEBEX zgodnie z aktualnym planem lekcji.

Przypominam, że zgodnie z ustaleniami z zebrania z Radą Rodziców w dniu 17.09.21r. na polecenie nauczyciela uczniowie włączają kamerki. Nauczyciele zgłaszają potrzebę sprawdzenia notatek w zeszycie ucznia, bądź aktywności ucznia w trakcie lekcji np. w-f, plastyki.
Szkoła służy pomocą w nauczaniu zdalnym i użycza nieodpłatnie tablety z kamerą.

Dary dla zwierząt

„Po raz kolejny Uczniowie Naszej Szkoły, wspólnie z panią Kasia, zorganizowali zbiórkę darów dla potrzebujących zwierząt. Wspólnie wsparliśmy podopiecznych – psy i koty – z Fundacji Fioletowy Pies. Wolontariusze Fundacji od wielu lat pomagają zwierzętom – opiekują się nimi, leczą je, poszukują dla nich nowych, lepszych, troskliwych domów. Cieszymy się, że możemy zaangażować się w tę pomoc i być jej częścią!

Uczniowie i nauczyciele PSP nr 25 im. gen. Wł. Sikorskiego w Opolu”

Nauczyciel i szkoła na medal

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została zgłoszona
przez uczniów i ich rodziców  do nagrody Szkoła Roku w akcji
Nauczyciel i Szkoła na Medal – największym plebiscycie edukacyjnym w
Polsce, który w województwie opolskim jest prowadzony przez „Nową
Trybuną Opolską”.

Jednocześnie nominację do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymał także
pracujący w naszej szkole nauczyciel: Ewelina Sobiela

Głosowanie w plebiscycie już się rozpoczęło. Aktualne wyniki i
wszystkie informacje o akcji można znaleźć na www.nto.pl/nauczyciel