Rada Rodziców

Numer konta bankowego do wpłat na Radę Rodziców PSP25 w Opolu:

Nr konta bankowego: 
38 1020 3668 0000 5602 0607 8176 
PKO BP SA Oddział 1 w Opolu