Rada Rodziców

Numer konta bankowego do wpłat na Radę Rodziców PSP25 w Opolu:

Nr konta bankowego: 
19 1020 3668 0000 5302 0009 7451 
PKO BP SA Oddział 1 w Opolu

Składki wpłacone na konto Rady Rodziców zostaną przeznaczone na zakup mebli szkolnych dla uczniów.