Career opportunities:
Career opportunities:
Career opportunities:

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020 Zarządzenie   Uchwała  Załącznik 1 Załącznik nr 2  Oświadczenie 1  Oświadczenie 2 Oświdczenie 3  Oświadczenie woli    Zgłoszenie i wnioski           

Klauzula informacyjna 1   Klauzula informacyjna 2

 

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
W dniu 23 kwietnia (wtorek) świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 7.30 - 16.30, od dnia 24 kwietnia w godzinach 7.00 - 16.30.

 

 Program Domowych Detektywów - Jaś i Małgosia na tropie

 

 

Szanowni Rodzice!

 Nasza katechetka pani Joanna Łyczko walczy o tytuł bohatera katechezy. Głosowanie na Bohatera Katechezy 2019 rozpoczna się dnia 11 maraca 2019 r. na stronie internetowej Facebooka Bohater Katchezy Diecezji Opolskiej, poprzez kliknięcie lubię to. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 Szanowni Państwo

Od 8 kwietnia do odwołania nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25             im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na liczny udział nauczycieli w strajku, działając z upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu, nie będę w stanie zorganizować zastępstw, a lekcje nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły, a przede wszystkim spowoduje przeszkodę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę nad wszystkimi dziećmi, których dobro i bezpieczeństwo niewątpliwie należy chronić. Wykonując ciążące na mnie obowiązki, jako Dyrektora szkoły, zobowiązana jestem, wraz z nielicznymi nauczycielami nieprzystępującymi do strajku, zapewnić funkcję opiekuńczą nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do naszej szkoły. W zaistniałej obecnie sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym.

W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, uczniom naszej szkoły, zwracam się do Was, Rodziców, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o nieprzysyłaniu dziecka do szkoły w czasie trwania strajku.

Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora szkoły i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce o dzieci.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat oraz https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Dla rodziców

W dniu 23 kwietnia (wtorek) świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 7.30-16.30.
Od środy- 24 kwietnia świetlica pełni dyżur w godzinach 7.00-16.30.

DZIEŃ ANDERSENA

22 marca 2019r. w naszej szkole klasy I-IV przeniosły się w bajkowy świat za sprawą Dnia Andersena. Uczniowie mogli tego dnia przyjść do szkoły przebrani za ulubionych bohaterów Baśni Hansa Christiana Andersena. Wszyscy uczniowie wysłuchali baśni  ,,Dziewczynka z zapałkami" oraz obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą życie i twórczość Andersena. Dodatkowo, uczniowie klasy III przygotowali dla wszystkich występ muzyczny, w którym zaśpiewali piosenkę o Panu Andersenie. Na zakończenie dnia uczniowie wzięli udział w pokazie, w którym mieli możliwość zapoznać się z adaptacja filmową baśni „Dziewczynka z zapałkami". Był to dla wszystkich radosny i baśniowy dzień.

Pracownia Nauk Przyrodniczych

21 marca klasa II i III uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Pracownię Nauk Przyrodniczych w Opolu. W Laboratorium Podstaw Mechatroniki i Programowania, dzieci poznały tajniki programowania w środowisku "Scratch" i w zaledwie kilku krokach wykonały własne, bezpieczne oraz bardzo interesujące animacje i gry. Odwiedziliśmy także Laboratorium Segregacji Odpadów czyli Pracownię Muchy Odpaduchy, w której odbyły się ciekawe zajęcia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi a w szczególności segregacją odpadów.

DZIEŃ OTWARTY

15 marca odbył się Dzień Otwarty. Naszą szkołę odwiedziło sporo osób. Najwięcej uwagi poświęciliśmy najmłodszym gościom, przyszłym pierwszoklasistom. Mogli poczuć jak to jest być uczniem. Po obejrzeniu części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klas I –III, dzieci mogły wziąć udział w doświadczeniach chemicznych, przyrodniczych, sensorycznych oraz muzyczno – plastycznych. Można było odwiedzić wszystkie sale lekcyjne oraz bibliotekę szkolną. Dużą atrakcję stanowiła też pracownia komputerowa. Każdy najmłodszy uczestnik otrzymał miłe upominki.

Wydaje się, że ten czas okazał się atrakcyjny nie tylko dla dzieci, ale i ich rodziców, a nasza szkoła miłym, przytulnym i bezpiecznym miejscem dla najmłodszych bohaterów Dnia Otwartego naszej szkoły.

Strona 1 z 31

 

obrazki zajec

 

plan lekcji

 

rada rodzicow

 

swietlica

 

Biblioteka

 

posilki

 

pomocne linki

 

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Wiejska 77
45 - 240 Opole
tel. 77 455 68 93

email: sekretariat@psp25.pl

User Login