Dla Kandydatów

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 im. gen Władysława Sikorskiego w Opolu informuje, że od 6 lutego 2023r do 21 kwietnia 2023r. trwa nabór kandydatów do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dzieci te przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia i nie podlegają rekrutacji.

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły nabór do klasy I rozpoczyna się od 20 marca 2023r. do 21 kwietnia 2023r. rodzice składają wniosek o przyjęcie do klasy I.

Nabór do klas 1 na rok szkolny 2023/24 odbywa się elektronicznie.
Rodzice mogą rejestrować dzieci do szkół pod adresami:

http://opole.podstawowe.vnabor.pl

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/opole

12 maja 2023 nastąpi podanie do publicznej wiadomości ( lista wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ubiegających się o przyjęcie do klasy I.

Od 15 maja do 17 maja 2023r. rodzice potwierdzają w formie pisemnej wolę przyjęcia dziecka do klasy I.

22 maja 2023 podanie do publicznej wiadomości ( lista wywieszona na tablicy ogłoszeń w holu szkoły) przez komisję rekrutacyjną listy osób kandydatów przyjętych i nie przyjętych.

Film o nas….