Zebrania

13.09.2023 r.            

07.02.2024 r. 

08.05.2024 r. (propozycje ocen)