Kadra dydaktyczna

Nauczyciele pracujący w PSP 25:

mgr Benedykta Plicko – dyrektor szkoły, matematyka

mgr Maja Adaszyńska – nauczyciel wspomagający, logopedia

mgr Ewa Akińcza – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Iwona Baranowska – język niemiecki, język mniejszości narodowej – niemiecki, doradztwo zawodowe, wychowawca swietlicy

mgr Maria Dudek – urlop,

mgr Bartłomiej Działowski – wychowanie fizyczne, informatyka

mgr Izabela Fricker – urlop,

mgr Ewa Adweiler – język angielski,

mgr Anna Gocka – nauczanie wczesnoszkolne, plastyka

mgr Paulina Adamczyk – matematyka

mgr Katarzyna Kassak – język polski, biblioteka

mgr Kinga Kącka-Duda – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Joanna Koszara – przyroda, geografia, wychowawca świetlicy

mgr Magdalena Kubica – język angielski klasy 1-4 i kl. 6, etyka

mgr Joanna Łyczko – religia, muzyka, biologia

mgr Beata Muszyńska – język polski

mgr Piotr Muszyński – informatyka

mgr Krystyna Piaseczna – pedagog, wychowawca świetlicy

mgr Beata Psiurska – urlop,

mgr Anna Rosińska – biologia, technika, wychowawca w świetlicy,

mgr Ewelina Sobiela – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy

mgr Baron Marek – fizyka, chemia

mgr Iwona Solecka-Detyna – psycholog szkolny,

mgr Kamila Różańska – pedagog specjalny, wychowanie do życia w rodzinie

ks. Kamil Sowada – religia

mgr Mariola Jurkowska – nauczyciel wspomagający,

mgr Beata Kocik – Kacy – nauczyciel wspomagający,