Kadra dydaktyczna

Nauczyciele pracujący w PSP 25:

Benedykta Plicko – dyrektor szkoły, matematyka

Maja Adaszyńska – nauczyciel wspomagający, logopedia

Ewa Akińcza – nauczanie wczesnoszkolne

Iwona Baranowska – język mniejszości narodowej – niemiecki

Maria Dudek – nauczyciel wspomagający

Bartłomiej Działowski – wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe

Izabela Fricker – język angielski

Anna Gocka – nauczanie wczesnoszkolne, plastyka

Bogumiła Giza – matematyka

Katarzyna Kassak – biblioteka, język polski

Kinga Kącka-Duda – nauczanie wczesnoszkolne

Joanna Koszara – przyroda, geografia, wychowawca świetlicy

Magdalena Kubica – język angielski klasy 1-4

Joanna Łyczko – religia, muzyka, biologia

Beata Muszyńska – język polski

Piotr Muszyński – informatyka

Krystyna Piaseczna – pedagog, wychowawca świetlicy

Beata Psiurska – nauczyciel wspomagający

Anna Rosińska – biologia, technika, wychowawca świetlicy

Ewelina Sobiela – historia, wychowawca świetlicy

Bożena Laskowska – nauczyciel wspomagający

Ewa Niemczyk – fizyka

Iwona Solecka-Detyna – psycholog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

Dagmara Smereczyńska – Fesdorf – zajęcia rewalidacyjne

Maciej Skoczylas – geografia

Kamila Różańska – pedagog

Anna Mikulla – język hiszpański

Daria Faińska – nauczyciel wspomagający

Danuta Walasik – wychowawca świetlicy

Małgorzata Dorotnik-Kukielka – chemia