Kadra dydaktyczna

Nauczyciele pracujący w PSP 25:

Benedykta Plicko – dyrektor szkoły, matematyka

Maja Adaszyńska – nauczyciel wspomagający, logopedia

Ewa Akińcza – nauczanie wczesnoszkolne

Iwona Baranowska – język niemiecki, język mniejszości narodowej – niemiecki, doradztwo zawodowe, wychowawca swietlicy

Maria Dudek – nauczyciel wspomagający

Bartłomiej Działowski – wychowanie fizyczne, informatyka

Izabela Fricker – język angielski

Anna Gocka – nauczanie wczesnoszkolne, plastyka

Muszyński Robert – matematyka

Katarzyna Kassak – język polski, biblioteka

Kinga Kącka-Duda – nauczanie wczesnoszkolne

Joanna Koszara – przyroda, geografia, wychowawca świetlicy

Magdalena Kubica – język angielski klasy 1-3 i kl. 5, etyka

Joanna Łyczko – religia, muzyka,

Beata Muszyńska – język polski

Piotr Muszyński – informatyka

Krystyna Piaseczna – pedagog, wychowawca świetlicy

Beata Psiurska – nauczyciel wspomagający

Anna Rosińska – biologia, technika,

Ewelina Sobiela – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy

Baron Marek – fizyka, chemia

Iwona Solecka-Detyna – psycholog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

Kamila Różańska – pedagog

Larrosa Jose Luis – język hiszpański

ks. Dawid Górniak – religia