Biblioteka

Regulamin wypożyczalni

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele.
2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do 10 czerwca oraz na czas ferii zimowych.
3. Czytelnik może wypożyczać książkę wyłącznie na swoje nazwisko.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki.
5. Książki należy zwrócić w ciągu 14 dni.
6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki to może prosić o przedłużenie terminu wypożyczenia.
7. Czytelnik zobowiązany jest dbać o wypożyczoną książkę.
8. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
9. W wypożyczalni należy mówić szeptem.
10. Nie można spożywać posiłków oraz napoi.
11. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z niniejszym regulaminem.

Regulamin czytelni

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, zawsze z czystymi rękami.
3. W czytelni obowiązuje cisza.
4. Uczniowie mogą korzystać w czytelni ze wszystkich zbiorów biblioteki jedynie na miejscu.
5. Nie wolno niszczyć książek i robić notatek na marginesach.
6. Kopiowanie map i rysunków jest dopuszczalne za zgodą bibliotekarza.
7. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma z których korzysta.