Career opportunities:
Career opportunities:
Career opportunities:

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020 Zarządzenie   Uchwała  Załącznik 1 Załącznik nr 2  Oświadczenie 1  Oświadczenie 2 Oświdczenie 3  Oświadczenie woli    Zgłoszenie i wnioski           

Klauzula informacyjna 1   Klauzula informacyjna 2

 

 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
W dniu 23 kwietnia (wtorek) świetlica szkolna pełni dyżur w godzinach 7.30 - 16.30, od dnia 24 kwietnia w godzinach 7.00 - 16.30.

 

 Program Domowych Detektywów - Jaś i Małgosia na tropie

 

 

Szanowni Rodzice!

 Nasza katechetka pani Joanna Łyczko walczy o tytuł bohatera katechezy. Głosowanie na Bohatera Katechezy 2019 rozpoczna się dnia 11 maraca 2019 r. na stronie internetowej Facebooka Bohater Katchezy Diecezji Opolskiej, poprzez kliknięcie lubię to. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

 

 Szanowni Państwo

Od 8 kwietnia do odwołania nauczyciele zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25             im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu zapowiedzieli podjęcie akcji protestacyjnej poprzez udział w strajku. Ze względu na liczny udział nauczycieli w strajku, działając z upoważnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego w Opolu, nie będę w stanie zorganizować zastępstw, a lekcje nie będą mogły się odbywać. Jeżeli faktycznie dojdzie do zapowiadanej akcji protestacyjnej, to doprowadzi ona do zakłócenia właściwego toku pracy szkoły, a przede wszystkim spowoduje przeszkodę w realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego uczniów.

Przed szkołą powstanie bardzo duże wyzwanie, aby zapewnić właściwą opiekę nad wszystkimi dziećmi, których dobro i bezpieczeństwo niewątpliwie należy chronić. Wykonując ciążące na mnie obowiązki, jako Dyrektora szkoły, zobowiązana jestem, wraz z nielicznymi nauczycielami nieprzystępującymi do strajku, zapewnić funkcję opiekuńczą nad wszystkimi dziećmi uczęszczającymi do naszej szkoły. W zaistniałej obecnie sytuacji, wypełnienie tego obowiązku będzie niewątpliwie zadaniem wysoce utrudnionym.

W obawie o problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim dzieciom, uczniom naszej szkoły, zwracam się do Was, Rodziców, o zrozumienie zaistniałej (lub mogącej zaistnieć) sytuacji i proszę o rozważenie decyzji o nieprzysyłaniu dziecka do szkoły w czasie trwania strajku.

Bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego też współpraca Dyrektora szkoły i Rodziców w obecnej sytuacji jest konieczna w trosce o dzieci.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość ubiegania się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o zasiłek opiekuńczy dla rodziców i opiekunów dzieci do 8 roku życia w liczbie do 60 dni, jednakże ostateczne rozstrzygnięcie w tej kwestii należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest niezależne od szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego można znaleźć na stronie https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/zasilek-opiekunczy-na-opieke-nad-zdrowym-dzieckiem-w-wieku-do-8-lat oraz https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy

Posiłki

OBIADY SZKOLNE 2018/19 

    Od 10.09.2018r. rozpoczynamy wydawanie obiadów w szkole. Prosimy o wpisywanie chętnych dzieci na listę obiadową, która znajduje się na tablicy informacyjnej dla Rodziców. Obiady do szkoły będzie dowozić restauracja ,,Festivalowa „. Telefon kontaktowy 730172555.
 
Ceny obiadów:
W abonamencie (od 5 obiadów )
- cały obiad – 8.20 zł 
- II danie – 7.70 zł
- zupa – 3.00 zł
 
Indywidualne zamówienia zgłaszane do godz. 8.00 
- cały obiad – 9.00 zł 
- II danie – 8.50 zł 
- zupa – 3.50 zł
 
Dostawca obiadów prosi o wpłaty do 15 każdego miesiąca /opłata z góry/, na numer rachunku : 57 1050 1504 1000  0092 1826 9208                                                                                 
W  tytule proszę wpisać szkołę, imię i nazwisko ucznia i ilość obiadów za jakie została dokonana wpłata.
Wpłaty można również dokonywać w szkole u pedagoga szkolnego i pani woźnej.
 
- Obiady indywidualne powinny być zamawiane w danym dniu do godziny  8.00 u pani woźnej lub pedagoga szkolnego. 
- Zgłaszanie odpisów bieżących/jednorazowych/, do godz. 8.00 danego dnia j.w. 
- Nieobecności dziecka niezgłoszona nie podlega odpisowi.
 
-Cena obiadu w roku szkolnym może ulec zmianie.
 
-Rezygnację z obiadów proszę zgłaszać u pedagoga szkolnego lub pani woźnej.
 
 
 
 
 
ABONAMENT ZA MIESIĄC MARZEC
 

CAŁY OBIAD –178,5 0 zł/ 21 dni x 8,20zł/

II DANIA –161,7 0 zł /21 dni x 7,70 zł/

ZUPY – 63 zł /21 dni x 3,00 zł

MENU MARZEC

 
ABONAMENT ZA MIESIĄC LUTY
 
CAŁY OBIAD - 114,80 zł (za 14 dni)
 
II DANIA - 107,80 zł (za 14 dni)
 
ZUPy - 42 zł (za 14 dni)

 

MENU LUTY

ABONAMENT ZA MIESIĄC STYCZEŃ

CAŁY OBIAD –139,40 zł/ 17 dni x 8,20zł/

II DANIA –130,90 zł /17 dni x 7,70 zł/

ZUPY –51 zł /17 dni x 3,00 zł/

MENU STYCZEŃ

ABONAMENT ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

CAŁY OBIAD – 114,80zł / 14 dni x 8,20zł/

II DANIA – 107,80zł /14dni x 7,70 zł/

ZUPY – 42,00zł /14 dni x 3,00 zł/

 Dni bez obiadów: 21, 27,28,31 grudzień

 MENU GRUDZIEŃ

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC LISTOPAD

CAŁY OBIAD –155,8 zł/ 19 dni x 8,20zł/

II DANIA –146,3zł /19 dni x 7,70 zł/

ZUPY –57 zł /19 dni x 3,00 zł/

MENU LISTOPAD

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

CAŁY OBIAD – 188,60zł   23 dni x 8,20zł/ 

II DANIA – 177,10zł /23dni x 7,70 zł/ 

ZUPY – 69,00zł /23 dni x 3,00 zł/

MENU PAŹDZIERNIK

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC WRZESIEŃ
 

CAŁY OBIAD – 123,00zł   /15 dni x 8,20zł/ 

II DANIA – 115,50zł  /15 dni x 7,70 zł/ 

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/

 

 

 

OBIADY SZKOLNE 2017/18

    Od 11.09.2017r. rozpoczynamy wydawanie obiadów w szkole. Prosimy o wpisywanie chętnych dzieci na listę obiadową, która znajduje się na tablicy informacyjnej dla Rodziców. Obiady do szkoły będzie dowozić restauracja ,,Festivalowa „. Telefon kontaktowy 508686524

Ceny obiadów:
W abonamencie (od 10 obiadów)
- cały obiad – 8.00 zł
- II danie – 7.50 zł
- zupa – 3.00 zł

Indywidualne zamówienia zgłaszane do godz.8.00
- cały obiad – 8.50 zł
- II danie – 8.00 zł
- zupa – 3.30 zł

   Dostawca obiadów prosi o wpłaty do 15 każdego miesiąca /opłata z góry/, na numer rachunku :  57 1050 1504 1000  0092 1826 9208                                                                                 
W  tytule proszę wpisać szkołę, imię i nazwisko ucznia i ilość obiadów za jakie została dokonana wpłata.     

Wpłaty można również dokonywać w szkole u pedagoga szkolnego i pani woźnej.
- Obiady indywidualne powinny być zamawiane w danym dniu do godziny  8.00 u pani woźnej lub pedagoga szkolnego.
- Zgłaszanie odpisów bieżących/jednorazowych/, do godz. 8.00 danego dnia j.w.
- Nieobecność dziecka niezgłoszona nie podlega odpisowi .
-Cena obiadu w roku szkolnym może ulec zmianie.
-Rezygnację z obiadów proszę zgłaszać u pedagoga szkolnego lub pani woźnej.
 

ABONAMENT ZA MIESIĄC CZERWIEC
CAŁY OBIAD – 112,00zł   /14 dni x 8,00zł/
II DANIA – 105,00zł /14 dni x 7,50 zł/
ZUPY – 42,00zł /14 dni x 3,00 zł/

Dni bez obiadów to: 01, 22 

ABONAMENT ZA MIESIĄC MAJ

 

CAŁY OBIAD – 144,00zł   /18 dni x 8,00zł/
II DANIA – 135,00zł /18 dni x 7,50 zł/
ZUPY – 54,00zł /18 dni x 3,00 zł/

 

Dni bez obiadów to: 02, 04, 31 maja

 

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC KWIECIEŃ

CAŁY OBIAD – 144,00zł   /18 dni x 8,00zł/

II DANIA – 135,00zł /18 dni x 7,50 zł/

ZUPY – 54,00zł /18 dni x 3,00 zł/ 

Dni bez obiadów to 02, 03, 30 kwiecień

 Menu - kwiecień

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC MARZEC 

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/ 

II DANIA – 150,00zł /20 dni x 7,50 zł/ 

ZUPY – 60,00zł /20dni x 3,00 zł/ 

Dni bez obiadów to 29 i 30 marca

 

 

 

ABONAMENT  ZA MIESIĄC LUTY  

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/ 

II DANIA – 150,00zł  /20 dni x 7,50 zł/ 

ZUPY – 60,00zł  /20dni x 3,00 zł/

 

 

ABONAMENT  ZA MIESIĄC STYCZEŃ 

CAŁY OBIAD – 88,00zł   /11 dni x 8,00zł/ 

II DANIA – 82,50zł  /11 dni x 7,50 zł/ 

ZUPY – 33,00zł  /11dni x 3,00 zł/ 

Dni bez obiadów: 01, 02, 15 – 26 stycznia 

 

ABONAMENT  ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

CAŁY OBIAD – 120,00zł   /15 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 112,00zł  /15 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/ 

 

Dni bez obiadów: 22, 27, 28, 29 grudnia

ABONAMENT  ZA MIESIĄC LISTOPAD 

 

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 150,00zł  /20 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 60,00zł  /20dni x 3,00 zł/

 

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

CAŁY OBIAD – 176,00zł   /22 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 165,00zł  /22 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 66,00zł  /22dni x 3,00 zł/

ABONAMENT ZA MIESIĄC WRZESIEŃ /OD 11 WRZEŚNIA/

CAŁY OBIAD – 120,00zł   /15 dni x 8,00zł/

II DANIA – 112,50zł  /15 dni x 7,50 zł/

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/

 

 

obrazki zajec

 

plan lekcji

 

rada rodzicow

 

swietlica

 

Biblioteka

 

posilki

 

pomocne linki

 

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Wiejska 77
45 - 240 Opole
tel. 77 455 68 93

email: sekretariat@psp25.pl

User Login