Posiłki

OBIADY SZKOLNE 2018/19 

    Od 10.09.2018r. rozpoczynamy wydawanie obiadów w szkole. Prosimy o wpisywanie chętnych dzieci na listę obiadową, która znajduje się na tablicy informacyjnej dla Rodziców. Obiady do szkoły będzie dowozić restauracja ,,Festivalowa „. Telefon kontaktowy 508686524
 
Ceny obiadów:
W abonamencie (od 5 obiadów )
- cały obiad – 8.20 zł 
- II danie – 7.70 zł
- zupa – 3.00 zł
 
Indywidualne zamówienia zgłaszane do godz. 8.00 
- cały obiad – 9.00 zł 
- II danie – 8.50 zł 
- zupa – 3.50 zł
 
Dostawca obiadów prosi o wpłaty do 15 każdego miesiąca /opłata z góry/, na numer rachunku : 57 1050 1504 1000  0092 1826 9208                                                                                 
W  tytule proszę wpisać szkołę, imię i nazwisko ucznia i ilość obiadów za jakie została dokonana wpłata.
Wpłaty można również dokonywać w szkole u pedagoga szkolnego i pani woźnej.
 
- Obiady indywidualne powinny być zamawiane w danym dniu do godziny  8.00 u pani woźnej lub pedagoga szkolnego. 
- Zgłaszanie odpisów bieżących/jednorazowych/, do godz. 8.00 danego dnia j.w. 
- Nieobecności dziecka niezgłoszona nie podlega odpisowi.
 
-Cena obiadu w roku szkolnym może ulec zmianie.
 
-Rezygnację z obiadów proszę zgłaszać u pedagoga szkolnego lub pani woźnej.
 

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ

CAŁY OBIAD – 114,80zł / 14 dni x 8,20zł/

II DANIA – 107,80zł /14dni x 7,70 zł/

ZUPY – 42,00zł /14 dni x 3,00 zł/

 Dni bez obiadów: 21, 27,28,31 grudzień

 MENU GRUDZIEŃ

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC LISTOPAD

CAŁY OBIAD –155,8 zł/ 19 dni x 8,20zł/

II DANIA –146,3zł /19 dni x 7,70 zł/

ZUPY –57 zł /19 dni x 3,00 zł/

MENU LISTOPAD

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

CAŁY OBIAD – 188,60zł   23 dni x 8,20zł/ 

II DANIA – 177,10zł /23dni x 7,70 zł/ 

ZUPY – 69,00zł /23 dni x 3,00 zł/

MENU PAŹDZIERNIK

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC WRZESIEŃ
 

CAŁY OBIAD – 123,00zł   /15 dni x 8,20zł/ 

II DANIA – 115,50zł  /15 dni x 7,70 zł/ 

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/

 

 

 

OBIADY SZKOLNE 2017/18

    Od 11.09.2017r. rozpoczynamy wydawanie obiadów w szkole. Prosimy o wpisywanie chętnych dzieci na listę obiadową, która znajduje się na tablicy informacyjnej dla Rodziców. Obiady do szkoły będzie dowozić restauracja ,,Festivalowa „. Telefon kontaktowy 508686524

Ceny obiadów:
W abonamencie (od 10 obiadów)
- cały obiad – 8.00 zł
- II danie – 7.50 zł
- zupa – 3.00 zł

Indywidualne zamówienia zgłaszane do godz.8.00
- cały obiad – 8.50 zł
- II danie – 8.00 zł
- zupa – 3.30 zł

   Dostawca obiadów prosi o wpłaty do 15 każdego miesiąca /opłata z góry/, na numer rachunku :  57 1050 1504 1000  0092 1826 9208                                                                                 
W  tytule proszę wpisać szkołę, imię i nazwisko ucznia i ilość obiadów za jakie została dokonana wpłata.     

Wpłaty można również dokonywać w szkole u pedagoga szkolnego i pani woźnej.
- Obiady indywidualne powinny być zamawiane w danym dniu do godziny  8.00 u pani woźnej lub pedagoga szkolnego.
- Zgłaszanie odpisów bieżących/jednorazowych/, do godz. 8.00 danego dnia j.w.
- Nieobecność dziecka niezgłoszona nie podlega odpisowi .
-Cena obiadu w roku szkolnym może ulec zmianie.
-Rezygnację z obiadów proszę zgłaszać u pedagoga szkolnego lub pani woźnej.
 

ABONAMENT ZA MIESIĄC CZERWIEC
CAŁY OBIAD – 112,00zł   /14 dni x 8,00zł/
II DANIA – 105,00zł /14 dni x 7,50 zł/
ZUPY – 42,00zł /14 dni x 3,00 zł/

Dni bez obiadów to: 01, 22 

ABONAMENT ZA MIESIĄC MAJ

 

CAŁY OBIAD – 144,00zł   /18 dni x 8,00zł/
II DANIA – 135,00zł /18 dni x 7,50 zł/
ZUPY – 54,00zł /18 dni x 3,00 zł/

 

Dni bez obiadów to: 02, 04, 31 maja

 

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC KWIECIEŃ

CAŁY OBIAD – 144,00zł   /18 dni x 8,00zł/

II DANIA – 135,00zł /18 dni x 7,50 zł/

ZUPY – 54,00zł /18 dni x 3,00 zł/ 

Dni bez obiadów to 02, 03, 30 kwiecień

 Menu - kwiecień

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC MARZEC 

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/ 

II DANIA – 150,00zł /20 dni x 7,50 zł/ 

ZUPY – 60,00zł /20dni x 3,00 zł/ 

Dni bez obiadów to 29 i 30 marca

 

 

 

ABONAMENT  ZA MIESIĄC LUTY  

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/ 

II DANIA – 150,00zł  /20 dni x 7,50 zł/ 

ZUPY – 60,00zł  /20dni x 3,00 zł/

 

ABONAMENT  ZA MIESIĄC STYCZEŃ 

CAŁY OBIAD – 88,00zł   /11 dni x 8,00zł/ 

II DANIA – 82,50zł  /11 dni x 7,50 zł/ 

ZUPY – 33,00zł  /11dni x 3,00 zł/ 

Dni bez obiadów: 01, 02, 15 – 26 stycznia 

 

ABONAMENT  ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

CAŁY OBIAD – 120,00zł   /15 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 112,00zł  /15 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/ 

 

Dni bez obiadów: 22, 27, 28, 29 grudnia

ABONAMENT  ZA MIESIĄC LISTOPAD 

 

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 150,00zł  /20 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 60,00zł  /20dni x 3,00 zł/

 

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

CAŁY OBIAD – 176,00zł   /22 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 165,00zł  /22 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 66,00zł  /22dni x 3,00 zł/

ABONAMENT ZA MIESIĄC WRZESIEŃ /OD 11 WRZEŚNIA/

CAŁY OBIAD – 120,00zł   /15 dni x 8,00zł/

II DANIA – 112,50zł  /15 dni x 7,50 zł/

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/

 

 

obrazki zajec

 

plan lekcji

 

rada rodzicow

 

swietlica

 

Biblioteka

 

posilki

 

pomocne linki

 

 

User Login