Historia szkoły

Ogólny spis ludności przeprowadzony 1 grudnia 1871 roku wykazał, że na terenie powiatu opolskiego ponad 25% ludności nie umaiło ani czytać, ani pisać. W szkołach uczono przede wszystkim religii, podstaw języka niemieckiego, rachunków, śpiewu i gry na organach. Do początku XIX wieku szkolnictwo oparte było na szkolnictwie parafialnym, a w szkołach podstawowych ograniczano się wyłącznie do nauki religii oraz czytania i pisania. Gosławice należały wtedy do parafii opolskiej i część dzieci uczęszczała do szkoły parafialnej, która znajdowała się w Opolu.

W 1801 roku kiedy to weszła w życie ustawa o zakładaniu szkół rządowych, utworzono między innymi szkołę w Gosławicach. Wprowadzono wtedy obowiązek posyłania dzieci do szkół. W 1867 roku do szkoły w Gosławicach uczęszczało 151 dzieci. Była to szkoła jednoklasowa. Najwięcej uwagi poświęcano religii, podstawową karą dla ucznia była kara cielesna. Do 1872 roku uczniowie szkoły w Gosławicach pobierali naukę tylko w języku polskim. Od 1873 roku do wszystkich urzędów i szkół został wprowadzony język niemiecki. 7 lipca 1923 roku Polacy z Gosławic wystąpili do władz niemieckich z wnioskiem otwarcie polskiej szkoły. Obowiązkiem szkolnym objętych było wówczas 285 dzieci, do polskiej szkoły zgłoszono wówczas 82 dzieci. Władze niemieckie wydały zgodę i na otwarcie szkoły mniejszościowej w 1925 r i skierowały do pracy niemieckiego nauczyciela w nazwisku Wunschlik. Oficjalne otwarcie szkoły nastąpiło 1 maja 1925 roku.

Po dojściu Hitlera do władzy (1933) szkoła wychowywała w duchu hitlerowskim. Po 9 maja 1945 przywrócono Opolszczyznę do Polski. Do Gosławic przybyło wtedy kilka rodzin z centralnej Polski, przybyli też pierwsi nauczyciele (z Częstochowy - W i A Wodniak) i szybko zabrali się do organizacji szkoły. Ponieważ budynek szkolny w czasie działań wojennych uległ zniszczeniu dwie pierwsze sale lekcyjne ( klasy I - IV i V - VII) zostały zorganizowane w jednym z mieszkań dla nauczycieli. Zaraz po wojnie uczono głównie podstaw nauki języka polskiego, pisania, czytania i liczenia. Od września 1945 roku szkołą kierował K. Łętkowski. Zatrudniono też dwie następne nauczycielki: B. Umrańską i D. Godzień Obowiązkiem szkolnym objąć należało 314 dzieci. Nauka rozpoczęła się z miesięcznym opóźnieniem, w związku z remontem jednego z budynków. Na lekcje uczęszczało 270 dzieci. Zorganizowano już 5 sal lekcyjnych, wszystkie jednak miały bardzo skromne wyposażenie. Wyremontowany budynek szkolny oddano do użytku 1 września 1949 roku.

Rozbudowy tego budynku dokonano w latach 1980 - 1982. Funkcję dyrektora szkoły w czasie jej rozbudowy pełniła wtedy L. Stępień. Po rozbudowie szkoła przyjęła w swe mury dużą ilość z dzielnicy ZWM. W roku szkolnym 1982 do 18 oddziałów uczęszczało ponad 600 dzieci w tym zdecydowanie więcej z osiedla ZWM. W tym właśnie roku szkolnym i jeszcze w następnym warunki pracy były bardzo trudne. Ze względu na małą ilość pomieszczeń i ich powierzchnię zajęcia odbywały się od 730do 1805. Szkoła prowadziła stołówkę oraz świetlicę. Warunki pracy polepszyły się z chwilą oddania do użytku szkoły na osiedlu ZWM. W roku szkolnym 1984/85 nasza szkoła otrzymała imię gen. Władysława Sikorskiego i sztandar, który ufundował komitet rodzicielski. Funkcję dyrektora szkoły pełniła wtedy pani I. Chalastra. W chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły pełni pani Walentyna Lachowicz, a w szkole pracuje 12 nauczycieli którzy uczą 107 dzieci.

 

obrazki zajec

 

plan lekcji

 

rada rodzicow

 

swietlica

 

Biblioteka

 

posilki

 

pomocne linki

 

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Wiejska 77
45 - 240 Opole
tel. 77 455 68 93

email: sekretariat@psp25.pl

User Login