Career opportunities:
Career opportunities:
Career opportunities:

 

 

 

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020 Zarządzenie   Uchwała  Załącznik 1 Załącznik nr 2  Oświadczenie 1  Oświadczenie 2 Oświdczenie 3  Oświadczenie woli    Zgłoszenie i wnioski           

Klauzula informacyjna 1   Klauzula informacyjna 2

 

 Program Domowych Detektywów - Jaś i Małgosia na tropie

 

 

Bezpieczna szkoła

 

Mając na uwadze dobro dziecka, prowadzimy działania zapewniające uczniom bezpieczeństwo w szkole, a także dążymy do stworzenia dzieciom warunków do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej i radosnej atmosferze.

 

Prosimy także o zgłaszanie zauważonych niepokojących sytuacji dotyczących bezpieczeństwa naszych uczniów.

 

Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego w PSP nr 25

 

 

 Raport z ewaluacji wewnętrznej

 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami zarówno MEN jak i KNF. Poniżej przesyłamy link do strony www, gdzie w prosty i łatwy sposób, całkowicie on-line, każdy rodzic może indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko:

www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl

Półkolonie organizowane przez MOS

Informacja

Wioska Indiańska Pocahontas

Dnia 20 maja uczniowie klas I - III uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Wioski Indiańskiej Pocahontas. Uczestnicy wycieczki zostali oprowadzeni po Wiosce Indiańskiej, a podczas spotkania z Szamanem zostali przyjęci do szczepu indiańskiego poprzez wręczenie pierwszych piór i malowanie twarzy. Kolejnym etapem było zdobywanie sprawności indiańskich - za każdą zdobytą sprawność UTI otrzymywał pieczęć. W przerwie wspólnych zmagań sportowych dzieci zajadały się pieczonymi w ognisku kiełbaskami. Na zakończenie wycieczki odbyły się zakupy w sklepie z pamiątkami, w którym każdy znalazł coś dla siebie. Humory i pogoda dopisywała, więc i zabawa była znakomita!

"Domowi Detektywi - Jaś i Małgosia na tropie"

Klasa IV i V realizuje program " Domowi detektywi- Jaś i Małgosia na tropie".

Celami programu jest:

- opóźnienie momentu, w którym młodzi ludzie po raz pierwszy sięgają po alkohol,

- zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nastolatków, którzy już próbowali pić,

- ograniczanie skali problemów związanych z piciem alkoholu przez młodzież.

Uczniowie podczas zajęć rozwijają umiejętność współpracy, komunikacji oraz asertywności.

DZIEŃ ANDERSENA

22 marca 2019r. w naszej szkole klasy I-IV przeniosły się w bajkowy świat za sprawą Dnia Andersena. Uczniowie mogli tego dnia przyjść do szkoły przebrani za ulubionych bohaterów Baśni Hansa Christiana Andersena. Wszyscy uczniowie wysłuchali baśni  ,,Dziewczynka z zapałkami" oraz obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą życie i twórczość Andersena. Dodatkowo, uczniowie klasy III przygotowali dla wszystkich występ muzyczny, w którym zaśpiewali piosenkę o Panu Andersenie. Na zakończenie dnia uczniowie wzięli udział w pokazie, w którym mieli możliwość zapoznać się z adaptacja filmową baśni „Dziewczynka z zapałkami". Był to dla wszystkich radosny i baśniowy dzień.

 

obrazki zajec

 

plan lekcji

 

rada rodzicow

 

swietlica

 

Biblioteka

 

posilki

 

pomocne linki

 

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Wiejska 77
45 - 240 Opole
tel. 77 455 68 93

email: sekretariat@psp25.pl

User Login