Career opportunities:
Career opportunities:
Career opportunities:

Posiłki

OBIADY SZKOLNE 2017/18

    Od 11.09.2017r. rozpoczynamy wydawanie obiadów w szkole. Prosimy o wpisywanie chętnych dzieci na listę obiadową, która znajduje się na tablicy informacyjnej dla Rodziców. Obiady do szkoły będzie dowozić restauracja ,,Festivalowa „. Telefon kontaktowy 508686524

Ceny obiadów:
W abonamencie (od 10 obiadów)
- cały obiad – 8.00 zł
- II danie – 7.50 zł
- zupa – 3.00 zł

Indywidualne zamówienia zgłaszane do godz.8.00
- cały obiad – 8.50 zł
- II danie – 8.00 zł
- zupa – 3.30 zł

   Dostawca obiadów prosi o wpłaty do 15 każdego miesiąca /opłata z góry/, na numer rachunku :  57 1050 1504 1000  0092 1826 9208                                                                                 
W  tytule proszę wpisać szkołę, imię i nazwisko ucznia i ilość obiadów za jakie została dokonana wpłata.     

Wpłaty można również dokonywać w szkole u pedagoga szkolnego i pani woźnej.
- Obiady indywidualne powinny być zamawiane w danym dniu do godziny  8.00 u pani woźnej lub pedagoga szkolnego.
- Zgłaszanie odpisów bieżących/jednorazowych/, do godz. 8.00 danego dnia j.w.
- Nieobecność dziecka niezgłoszona nie podlega odpisowi .
-Cena obiadu w roku szkolnym może ulec zmianie.
-Rezygnację z obiadów proszę zgłaszać u pedagoga szkolnego lub pani woźnej.

ABONAMENT  ZA MIESIĄC LUTY 

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/

II DANIA – 150,00zł  /20 dni x 7,50 zł/

ZUPY – 60,00zł  /20dni x 3,00 zł/

ABONAMENT  ZA MIESIĄC STYCZEŃ 

CAŁY OBIAD – 88,00zł   /11 dni x 8,00zł/ 

II DANIA – 82,50zł  /11 dni x 7,50 zł/ 

ZUPY – 33,00zł  /11dni x 3,00 zł/ 

Dni bez obiadów: 01, 02, 15 – 26 stycznia 

 

ABONAMENT  ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 

CAŁY OBIAD – 120,00zł   /15 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 112,00zł  /15 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/ 

 

Dni bez obiadów: 22, 27, 28, 29 grudnia

ABONAMENT  ZA MIESIĄC LISTOPAD 

 

CAŁY OBIAD – 160,00zł   /20 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 150,00zł  /20 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 60,00zł  /20dni x 3,00 zł/

 

 

ABONAMENT ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 

CAŁY OBIAD – 176,00zł   /22 dni x 8,00zł/ 

 

II DANIA – 165,00zł  /22 dni x 7,50 zł/ 

 

ZUPY – 66,00zł  /22dni x 3,00 zł/

ABONAMENT ZA MIESIĄC WRZESIEŃ /OD 11 WRZEŚNIA/

CAŁY OBIAD – 120,00zł   /15 dni x 8,00zł/

II DANIA – 112,50zł  /15 dni x 7,50 zł/

ZUPY – 45,00zł  /15dni x 3,00 zł/

 

 

obrazki zajec

 

plan lekcji

 

rada rodzicow

 

swietlica

 

Biblioteka

 

posilki

 

pomocne linki

 

 

Kontakt

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Wiejska 77
45 - 240 Opole
tel. 77 455 68 93

email: sekretariat@psp25.pl

User Login