Tłumaczymy żywioły

„Tłumaczymy żywioły” to projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej charakteryzujący się nowatorskim podejściem do wspomagania rozwoju nauczania uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i kompetencji kluczowych polegających na współpracy pomiędzy 26 szkołami podstawowymi z AO, placówkami systemu oświaty w zakresie rozwijania zainteresowań, uzdolnień, kompetencji kluczowych. Projekt był realizowany w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022.Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji, w której opisane zostały zajęcia i wydarzenia, w których uczestniczyli uczniowie PSP 25 w Opolu, podczas realizacji projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *