Festiwal nauki w szkole

W ramach projektu Kreatywna Opolszczyzna odbył się w PSP nr 25 w Opolu Festiwal Nauki. Uczniowie klasy 7a podczas tego wydarzenia wykonali szereg doświadczeń chemicznych i fizycznych, między innymi otrzymali wodór, tlenek węgla (IV), badali właściwości wody wapiennej, oczyszczali wodę za pomocą węgla aktywnego, badali zjawisko chromatografii oraz barwy soku z czerwonej kapusty w różnych odczynach pH. Poza tym analizowali działanie maszyny elektrostatycznej, kamertonu i obserwowali kubki smakowe na języku. Festiwal Nauki był również czasem kiedy uczniowie mogli zapoznać się z nowoczesnym sprzętem do określania pH, przewodnictwa elektrycznego, badania zjawisk z optyki, mechaniki, hydrostatyki i dynamiki. Przeprowadzone zajęcia były dla uczestników projektu praktycznym zetknięciem się z nauką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *